SKŁADKI
Wszystkie pieniądze są wydawane na ubezpieczenie i cele statutowe ZHR (głównie materiały programowe i metodyczne). Kadra nie dostaje żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.
Składki dzielimy na:
programowe – są wydawane na wyjazdy: obozy, zimowiska, biwaki itd.
związkowe – są przekazywane do wyższych struktur, których zadaniem jest wspieranie m.in. naszej drużyny. Pokrywają ubezpieczenie, wynagrodzenia księgowych, utrzymanie biur itd.
Oprócz tego przyjmujemy darowizny na działalność drużyny – są wydawane na materiały do zbiórek.
Składki przyjmujemy tylko w formie przelewu – chcemy, żeby nasze finanse były stuprocentowo transparentne.
Roczna składka związkowa i darowizna na zbiórki wynosi rocznie łącznie 240 zł.
Jeśli harcerka ma rodzeństwo w Rycerzach Iskry, Płomieniu, Ogniu, Rusałkach, Świcie, Sumie Sił albo Feniksie, to składka wynosi 150 zł za każde dziecko.

Konto: 31 2490 0005 0000 4600 4384 0473
Odbiorca: 8SDH „ŚWIT” ZHR Okręg Północno-Zachodni

Przelewy proszę tytułować w następujący sposób:
Biwak – „Składka programowa biwak ”, np. „Składka programowa biwak marcowy Ania Nowak”
Inne wyjazdy – „Składka programowa ”, np. „Składka programowa Turniej Zastępów Ania Nowak”
Składki – „Składka związkowa i programowa ”, np. „Składka związkowa i programowa Ania Nowak” Zamówienia „Zamówienie ”, np. „zamówienie 19.05.2017 Ania Nowak”
Składki programowe dotyczą zarówno wyjazdów, jak i działania rocznego.
W przypadku płacenia za kilka rzeczy proszę robić to jednym przelewem z pełnym opisem, np. „Składka roczna (150) i biwak w Podgrodziu (50), Anna Nowak”